Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální dokumenty ke stažení:

Změna Všeobecných obchodních podmínek
platná od 1. června 2015

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o novém znění obchodních podmínek a nově vytvořených Všeobecných obchodních podmínkách společnosti EXCHANGE s.r.o. pro poskytování platebních služeb, které nabývají účinnosti 1. června 2015.

Důvodem těchto změn je především zhoršující se platební kázeň některých klientů, kteří významně poškodili naši společnost. Dlouhodobá strategie naší společnosti, spočívající v minimálním rozpětí kurzů s pokud možno nulovými poplatky, předpokládá dobrou platební morálku obou zúčastněných stran. Avizované změny obchodních podmínek jsme byli nuceni přijmout, abychom mohli dostát svým závazků vůči Vám – našim spolehlivým klientům.

Seznam obchodních podmínek, které od 1. června 2015 měníme:

  • zrušení limitu pro minimální objem platební služby,
  • odvození stanovení hodnoty platební příkazu, na základě které jsou uplatňovány poplatky, od závazku platební instituce vůči klientovi (odchozí úhrada platebního příkazu),
  • vyčlenění rozpisu poplatků do samostatného dokumentu Sazebník poplatků (vlastní poplatky se nemění),
  • upřesnění závaznosti platebního příkazu okamžikem odeslání dokladu Informace plátci po přijetí platebního příkazu klientovi na jím uvedený e-mail po předchozím výslovném telefonickém souhlasu klienta s podmínkami platebního příkazu (z hlediska objemu a skladby nakupovaných a prodávaných měn),
  • zobecnění instrukcí pro úhradu platebního příkazu plátcem, které se musí řídit vždy výhradně instrukcemi uvedenými v Informaci plátci, namísto Všeobecných obchodních podmínek,
  • sankční opatření v případě nedodržení platebního příkazu, na základě kterého může Platební instituce požadovat po klientovi úhradu škody způsobené nedodržením svého závazku, a jasně definované podmínky pro její vyčíslení,
  • vymezení orgánů příslušných pro řešení sporů mezi Platební institucí a klientem.

Spolu se změnou obchodních podmínek dochází od 1. června 2015 i k následujícím změnám Reklamačního řádu:

  • omezení zjednodušeného reklamačního řízení pouze na hotovostní směny v objemu do 1 000 EUR, které byly uskutečněny bez identifikace základním směnným kurzem.

Všichni smluvní klienti společnosti EXCHANGE s.r.o. obdrží v následujících dnech do svých elektronických schránek registrovaných u naší společnosti vyrozumění o změně obchodních podmínek a jejich právech s tím souvisejících.

Související dokumenty

Aktuálně platné dokumenty:

Starší, již neplatné dokumenty:

Viz též:

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz